WormerWonen: o.a. Cécile Engelsma, nieuw puntensysteem, 110 jaar!

WormerWonen is met ruim 2200 woningen een van de sociale verhuurders in de Zaanstreek. Door grote lokale en maatschappelijke betrokkenheid werkt WormerWonen voor én samen met haar huurders aan betaalbaar en prettig wonen in leefbare buurten. Op deze pagina houden we u op de hoogte van onze projecten in Wormer en omgeving.

Te koop?

Het liefst verkoopt WormerWonen zo min mogelijk sociale huurwoningen. De vraag naar sociale huurwoningen is groot en de wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang. Een (relatief klein) aantal woningen past om verschillende redenen niet in het bezit van WormerWonen. In het verleden hanteerden we bijvoorbeeld een te hoge WOZ waarde als reden om een woning te koop aan te bieden. Of een woning ligt op een voor ons ongunstige locatie. Dergelijke woningen bieden wij op de markt te koop aan. Dat wil zeggen dat ze na taxatie, door een makelaar op Funda worden gezet en worden verkocht aan de hoogste bieder. Wij hebben geen speciale voorwaarden voor zittende huurders. De opbrengsten investeert WormerWonen in het bouwen van nieuwe woningen. Zodat we weer iemand een sociale huurwoning kunnen bieden, die daar lang op heeft moeten wachten.

Vernieuwing Wollegrasstraat vertraagd

Volgens de planning bij de intentieovereenkomst volgt de aanpak van de Wollegrasstraatflats nadat die van de Gele Lisstraat gerealiseerd is. De geplande vernieuwing van de Wollegrasstraatflats heeft door uiteenlopende oorzaken vertraging opgelopen. Naar verwachting zal de aanpak van de Wollegrasstraatflat op z’n vroegst pas in 2025 kan starten.
Deze vertraging is veroorzaakt door zeven maanden vertraging in de bouw van de Watermuntstraat als gevolg van de stikstofcrisis en een latere start van het vernieuwingsplan van de flats aan de Gele Lisstraat. De startdatum van de vernieuwing van de Wollegrasstraatflat is daaraan gekoppeld. Tot het zover is houden wij bewoners van de ontwikkelingen op de hoogte middels nieuwsbrieven en/of informatieavonden.

Even voorstellen: Cécile Engelsma, hoofd Wonen

Per 15 februari heeft WormerWonen een nieuw hoofd Wonen: Cécile Engelsma. Cécile vervangt hiermee Elsbeth Postma, die deze functie het afgelopen jaar tijdelijk heeft waargenomen.
Na een functie bij de GGD Zaanstreek-Waterland in tijden van corona, is Cécile blij nu opnieuw een bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse sociale volkshuisvesting. Dankzij 20 jaar ervaring in diverse functies in de corporatiesector, is dit geen onbekend terrein voor haar. “De uitdagingen zijn momenteel heel groot. De woningnood is hoog, prijzen stijgen en behoud van een goed leefmilieu vraagt om actie. Voor de bewoner van nu en morgen werkt WormerWonen hard aan zoveel mogelijk betaalbare, kwalitatief goede, duurzame woningen in prettige, gevarieerde wijken en buurten. Dit doet zij samen met haar huurders en partners. Dat dit wordt gewaardeerd door bewoners blijkt uit een gemiddelde klantwaardering van een 8. Dat is iets om trots op te zijn. Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s, bewoners en partners de ambitie van WormerWonen waar te maken!”

Nieuw puntensysteem sociale huurwoningen gaat begin 2023 in

Volgend jaar gaat de verdeling van sociale huurwoningen er anders uitzien. Er wordt gewerkt aan een nieuw puntensysteem waardoor woningzoekenden met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen. Met dit nieuwe systeem is wachttijd (inschrijfduur) niet meer het enige criterium, maar gaan ook zogenaamde situatiepunten en zoekpunten een rol spelen.

Zoekpunten en situatiepunten
Als een woningzoekende via WoningNet actief zoekt en wekelijks reageert op woningen, kan de woningzoekende extra punten opbouwen. Daarnaast kunnen bepaalde groepen huishoudens in dringende omstandigheden naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning mag gaan huren.
Halverwege dit jaar wordt een definitieve ingangsdatum bepaald. Voorlopig gaat men uit van begin 2023.
Tot slot starten Amsterdam en Zaanstad een experiment van twee jaar voor jongeren met een jongerencontract. Zij krijgen tien startpunten toegekend als ze na afloop van hun (jongeren)contract geen nieuwe woning kunnen vinden.
Alle informatie over het nieuwe systeem is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

WormerWonen 110 jaar!

WormerWonen viert dit jaar haar 110-jarig bestaan. Op het kantoor van WormerWonen is het op 23 februari feest met een stukje taart voor alle medewerkers, maar John van Nimwegen, Directeur-Bestuurder, realiseert zich maar al te goed dat het niet allemaal alleen maar feest is. De woningnood is hoog, woonlasten rijzen de pan uit door de stijgende gas- en energieprijzen en behoud van een goed leefmilieu vraagt ook om aandacht. Dit kan het woonplezier voor sommige huurders flink bederven. Daar zijn wij ons zeer van bewust. Woningcorporaties spelen al meer dan honderd jaar een belangrijke rol in goeie en sociale huisvesting in Nederland. Dat moet vooral zo blijven. Op naar de volgende 110 jaar!

Voor onze huurders
Ook voor alle huurders had WormerWonen iets leuks in petto. Met het voorjaar in aantocht besloot WormerWonen dat het tijd werd om de bloemetjes buiten te zetten. Alle huurders konden een pakket bloembollen ophalen voor in de tuin of op het balkon.

Meer weten?

Heeft u een vraag of zoekt u informatie over een project? Kijk op www.wormerwonen.nl, bel ons op (075) 642 64 21 of stuur een email aan info@wormerwonen.nl.

Deel dit verhaal met je vrienden

Terug

Heb je dit ook gezien?