Laatste nieuws uit Wormerland

Wees wijs met investeringen in aangeboden grond

Momenteel komen er nogal wat vragen bij de gemeente binnen over de mogelijkheid tot investeringen in grond aan/bij de Jisperdijk. Firma Grondplan biedt deze mogelijkheid aan.

Wees bij investeringen altijd alert op de (on)mogelijkheden voor bouwen op grond die u aangeboden krijgt ter investering. In het geval van Jisperdijk kunt u op ruimtelijkeplannen.nl terugvinden dat dit gebied onderdeel is van het bestemmingsplan Landelijk gebied Wormerland. Hierop staat heel duidelijk aangegeven wat de bestemming is van de locatie aan de Jisperdijk. De gemeente Wormerland is ook niet in gesprek met deze firma.

Wees wijs

Wees dus wijs, ga niet zomaar investeren in grond waar u niks mee kunt. En informeer u op ruimtelijkeplannen.nl en meldt deze praktijken zonodig bij de politie.

Repair Café Scwo

zaterdag 21 november 2020|