Samen strijden tegen afval

De meeste inwoners van Wormerland scheiden hun afval en dat gaat steeds beter. Sinds 1 januari 2022 is het nieuwe inzamelsysteem ingevoerd en zien we dat er steeds minder restafval wordt aangeboden. Maar wist u dat toch een flink deel van het restafval nog bestaat uit gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken, textiel en papier en karton? Dat is zonde! Deze materialen kunnen namelijk heel goed gerecycled worden als ze apart ingeleverd worden.

Verminderen van restafval
We streven in Nederland naar een circulaire economie in 2050. Dat betekent: zo min mogelijk grondstoffen gebruiken en er zo lang mogelijk mee doen. Het verminderen van afval is hierbij een belangrijke stap. Volgens de landelijke VANG- (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling mag een huishouden slechts 100 kilo restafval per jaar hebben. In 2025 wordt dit slechts 30 kilo per inwoner. Zo ver zijn we in Wormerland nog niet.

Beter scheiden levert meer op
De landelijke overheid heeft het tarief voor het verbranden van restafval verhoogd en dit tarief zal de komende jaren fors stijgen. Hierdoor wordt het voor gemeenten steeds duurder om restafval te laten verbranden. Deze kosten worden uiteindelijk doorbelast via de afvalstoffenheffing. Voor gescheiden afval (grondstoffen) ontvangt de gemeente een vergoeding, dus goed gescheiden afval kan de afvalstoffenheffing juist verminderen. Vandaar dat u gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken, glas, textiel en papier altijd gratis kunt inleveren.

Meer voordelen van gescheiden afval inzamelen
Het scheiden van afval heeft ook milieuvoordelen. Hoe minder restafval, hoe minder we hoeven te verbranden. Bij het verbranden van afval komt CO2 vrij, wat slecht is voor het milieu. Hoe minder afval er verbrand wordt, hoe minder CO2 de lucht in gaat. Daarnaast raken steeds meer grondstoffen op. Als we deze stoffen gescheiden inzamelen, kunnen we ze opnieuw gebruiken. Hier is het recyclen van uw eigen gft-afval tot waardevolle compost voor uw tuin een mooi voorbeeld van.

Gooi het in de juiste bak
Het is belangrijk om het afval in de juiste bak te gooien. Gft en etensresten mogen in een biologisch afbreekbaar zakje in de gft-container. Gooi dus geen gft-afval mét een plastic zak er omheen in de container. Van goed gescheiden gft en etensresten maakt HVC groen gas en compost. Gooi geen restafval bij het plastic, zo kan het gescheiden plastic weer gerecycled worden tot kratjes, matten, zeepflacons of zelfs een kinderwagen. Zorg dus dat de verschillende afvalstromen goed gescheiden blijven.

Tips van de afvalcoach
We begrijpen dat het scheiden van afval soms lastig is. Het kost u wellicht extra tijd en moeite. Wat hoort wel of niet bij het plastic afval? Hoe kunt u het restafval verminderen? De afvalcoach van HVC geeft u graag tips en adviezen. Afvalcoach Astrid den Toom: ‘Wij geven inwoners graag praktische tips of adviezen om afval scheiden makkelijker te maken. Is uw plasticbak of –zak bijvoorbeeld snel vol? Vouw of druk lege drinkpakken en flesjes dan plat en draai de dop er weer op. Dat scheelt veel ruimte. En twijfelt u weleens in welke bak uw afval hoort? Dan is er een handige HVC-app. In de app staat een afvalwijzer die antwoord geeft op deze vraag. Dat kan zelfs door middel van een foto of scan van de barcode.’ U kunt via de gemeente of HVC gratis hulp inschakelen van een afvalcoach. Deze coach geeft vrijblijvend tips. U kunt contact opnemen met HVC (0800-0700) of de gemeente via antwoord@over-gemeenten.nl of 075-6512100.

Helpt u mee?
We zijn ons ervan bewust dat er haken en ogen zitten aan het nieuwe inzamelsysteem. Maar we zijn blij dat inwoners met ons willen meedenken. We nemen alle opmerkingen mee in onze evaluatie. Zo kunnen we samen zoveel mogelijk afval scheiden, grondstoffen hergebruiken en de CO2-uitstoot beperken; helpt u mee? Daar is ook de volgende generatie blij mee.

Gemeente Wormerland

Foto: Afvalcoach Astrid den Toom

Deel dit verhaal met je vrienden

Terug

Heb je dit ook gezien?