RTV Zaanstreek: veel meer dan een lokale omroep alleen

Het bestuur van Stichting RTVI Zaanstreek, met bekende merken als ZaanRadio en ZaanTV in haar portefeuille, wenst middels dit persbericht haar zienswijze kenbaar te maken aan het Zaanse publiek, de gemeenteraden en colleges van B&W van zowel Wormerland en Zaanstad, het Commissariaat voor de Media, de regionale dag- en weekbladen, NH-media en Stichting Zaans Mediaplatform de
Orkaan. We nemen u even mee in de meest recente belevenissen.
Op 2 februari jl. werd onze voorzitter gebeld door een medewerker van De Orkaan. Deze kwam met de vraag, resp. melding ‘of wij de brief van het Commissariaat al hadden ontvangen’. In die brief werd aangegeven dat De Orkaan de nieuwe zendmachtiging was gegund. Dit was voor ons als omroep een
wel zéér vreemde gewaarwording, aangezien ons tot dat moment nog niets bekend was. Hierop hebben wij als RTV Zaanstreek direct contact gezocht met het Commissariaat voor de Media. Omstreeks 14.00 uur werden wij teruggebeld en werd bevestigd dat de licentie inderdaad aan de Orkaan was gegund. Dit antwoord ging vergezeld van excuses dat de melding van dit feit op deze wijze was geschied. Vrijwel direct daarna hebben wij eveneens de bevestigingsbrief per mail ontvangen.

Het spreekt voor zich dat wij in deze uitspraak en gang van zaken zéér teleurgesteld zijn. Met deze stap worden onze trouwe kijkers, luisteraars en zeker niet te vergeten onze enthousiaste en hardwerkende programmamakers en vrijwilligers volledig in de kou gezet. Ondanks deze onfrisse ervaring willen wij onze tegenpartij, in deze De Orkaan, feliciteren met het verkrijgen van de zendmachtiging. Een beslissing van het Commissariaat voor de Media waar wij, en niet alleen wij maar ook velen met ons in de omgeving, ons niet in kunnen vinden.

Er zijn te veel zaken en procedures gedurende deze aanvraag toegepast waarbij wij een vraagteken plaatsen. Dit heeft ons doen besluiten om een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) procedure op te starten. Naast behandeling van deze WOB-aanvraag, zijn wij tevens in beroep gegaan op het besluit d.d. 2 februari 2022 zoals op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (AWB) is toegestaan. Dit protest zien wij als onze verplichting omdat de omroep al sinds een dertigtal jaren tot tevredenheid van en voor een groot gedeelte van het Zaanse publiek actief is. Daarnaast zijn wij dat ook verplicht richting onze grote groep trouwe vrijwilligers. Heel belangrijk ook richting de sociaal maatschappelijke organisaties waar wij al sinds jaar en dag een nauwe band mee hebben.

Alhoewel indertijd de onderhandelingen met betrekking tot een fusie tussen De Orkaan en RTV Zaanstreek zijn gestaakt, zijn wij van mening dat een samenwerking tussen beide partijen in een nader te bepalen vorm, een succesvolle waarde voor het Zaanse en Wormerlandse publiek kan vormen. De sterke merken optimaal benutten wat ons betreft. Wij zijn nog altijd bereid tot intensieve samenwerking en pleiten ervoor om opnieuw aan tafel te gaan om deze mogelijkheden te bekijken.

Bestuur Stichting RTV I Zaanstreek

Deel dit verhaal met je vrienden

Terug

Heb je dit ook gezien?