Persoonlijke aandacht en begrip

Toen Guda Sernee (69) op haar zestigste stopte als apotheekmedewerkster vond ze het heerlijk om niets meer te hoeven doen, maar na een jaar begon het toch te kriebelen. ‘Ik wilde me nuttig maken voor mensen in Wormer en melde me toen aan als vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Zorgcirkel Torenerf.’

Daar waren net nieuwe afdelingen voor voornamelijk mensen met dementie. Guda startte één ochtend per week met het helpen op deze drie pg (psychogeriatrische) afdelingen. ‘Soms probeerde ik een spelletje te doen, maar ik ga graag naar buiten en een stukje lopen vinden de cliënten meestal ook erg leuk. Wat persoonlijke aandacht geven is eigenlijk al heel wat.’

Guda is rustig en kan goed met mensen omgaan dus het werk lag haar direct. Toch zegt ze: ‘Omgaan met mensen die zwaar dementerend zijn, dat is wel iets dat je moet leren. Doen alsof iemand je moeder is, heel lief zijn maar soms moet er toch wel iets gebeuren en dan ben je iets overtuigender. Ik vroeg in het begin bijvoorbeeld: ‘Zullen we even gaan wandelen?’ en werd afgewimpeld met de woorden: ‘Ach nee kind, ik ben vanmorgen al geweest.’ Toen kwam er iemand van de verpleging bij die zei: ‘Kijk we gaan lekker naar buiten, ik heb uw jas al meegenomen.’ Als ik nu bijvoorbeeld iemand wil uitnodigen om te puzzelen, dan begin ik gewoon en dan gaat de ander meestal vanzelf meedoen. Ik heb meerdere cursussen mogen doen, ook voor palliatieve zorg; stervensbegeleiding. Soms word ik gevraagd om iemand in de laatste levensfase regelmatig te bezoeken.’

Daar zit muziek in
Guda’s vaste ochtend is op vrijdag. Dan is er zittend bewegen op muziek in de grote zaal beneden. De groep bestaat uit ongeveer 35 deelnemers, waaronder zeven à acht mensen van de pg-afdeling. ‘Ik richt me op deze mensen en houd in de gaten of het rustig genoeg voor ze is en help ze meedoen als ze dat kunnen. Ook probeer ik begrip te kweken bij andere bewoners als mensen door hun ziekte de dingen niet meer doen ‘zoals ze horen’.’

Een keer in de maand komt muzikant John Meijer op de drie pg-afdelingen liedjes spelen die de mensen kennen. Guda: ‘Ik ga met John mee naar de afdelingen om de mensen erbij te betrekken. John kan het belang van muziek zelf zo mooi vertellen: ‘Ze weten niet meer hoe je heet, maar speel en zing je ‘Sophietje, zij dronk ranja met een…’, dan weten ze wel de zin af te maken.’

Kom!
‘Kom!’, dat is wat Guda je zou willen zeggen als je overweegt of vrijwilligerswerk bij Torenerf iets voor je is. ‘Je kunt in het winkeltje werken, helpen met koffie en thee of één op één iemand begeleiden, er is van alles te doen en het is heel gezellig en leuk!’ Bel voor meer informatie of een dagje meelopen naar 088 55 99 500 en vraag naar welzijn coördinator Karin Latupeirissa.

TEKST: MASCHA SCHRANDER

Deel dit verhaal met je vrienden

Terug

Heb je dit ook gezien?