Noodopvang in Wormer na oproep schrijnende situatie Ter Apel

Sinds vrijdagavond 17 juni 2022 krijgen 26 asielzoekers noodopvang aangeboden in Wormer,
gemeente Wormerland. De reden hiervoor is dat de toestroom van vluchtelingen en asielzoekers in
het aanmeldcentrum in Ter Apel zeer groot is. In Ter Apel is een groot tekort aan slaapplaatsen voor
gearriveerde asielzoekers. Daardoor brengen mensen de nacht door op stoelen. Het Rijk heeft met
een noodkreet aan de veiligheidsregio’s gevraagd om noodopvangplekken. De regio ZaanstreekWaterland, waar de gemeente Wormerland onderdeel van is, geeft gehoor aan die oproep. Buurtbewoners zijn geïnformeerd over de noodopvang.
Het is bekend dat sporthal De Spatter in Wormer sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne een
regionale functie heeft in het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Hier komen zij op adem en
vindt de eerste opvang plaats. Nu de nood in Ter Apel zo hoog is geworden, heeft de gemeente
Wormerland aangegeven te willen helpen in deze schrijnende situatie. Er wordt sinds afgelopen
nacht plaats geboden aan 26 mensen uit Ter Apel. De noodopvang in sporthal De Spatter sluit, zoals
eerder aangekondigd, uiterlijk half juli 2022. Dit wijzigt niet.
Hulp uit humanitaire overtuiging
Burgemeester Judith Michel: ‘De situatie in Ter Apel is dusdanig schrijnend, dat we niet kunnen
toekijken zonder zelf in actie te komen. Onze gemeente wil daarom helpen en biedt uit humanitaire
overtuiging deze noodopvang aan. Wij doen dat in intensieve samenwerking met de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland. Zo organiseerden vijf brandweerposten uit de regio gisterenavond laat het
vervoer. Er zijn nu bedden beschikbaar in deze regionale opvangplek en daarom kiezen wij ervoor om
nu een tijdelijke bijdrage te leveren. In de noodopvang werken wij samen met diverse partijen voor
zorg en ondersteuning, zoals we dat eerder hebben opgezet.’

Deel dit verhaal met je vrienden

Terug

Heb je dit ook gezien?