Richtlijnen voor tekst en beeld

Wilt u adverteren?

Bekijk hier de mogelijkheden

De redactie waardeert het enorm als je artikelen, foto’s en evenementen mailt die we mogen gebruiken voor de rubrieken in onze titels en voor berichten op de websites. Alles dat past binnen onze ideeën over onze media zullen we plaatsen op onze website, of social media kanalen en bij voldoende plaats in de rubriek van een magazine.

Kwaliteitseisen

 • We vragen je teksten goed na te lopen, zodat de spelling en grammatica correct zijn.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om je teksten aan te passen of in te korten.
 • Regel zelf toestemming voor het gebruik van iemands teksten, foto’s, naam, afbeelding, eigendomsrecht en verhaal. Als je een bijdrage instuurt dan gaan wij ervan uit dat dit in orde is.
 • Sluit altijd een foto bij die voldoet aan de voorwaarden.
 • Plaats alleen een reactie bij een van onze social media posts als deze voldoet aan de richtlijnen.
 • Als makers willen wij niemands auteursrecht of portretrecht schenden. Staat er toch iets op onze media dat van jou is, neem dan contact op zodat we het kunnen verwijderen of je de credits geven die je verdient.

Foto’s

Doe altijd een foto bij je artikel die voldoet aan de technische vereisten en geen inbreuk maakt op andermans rechten. We vragen je ook te letten op de kwaliteit.

Tips voor een goede foto:

 • Maak bij voorkeur een foto waarop mensen ‘iets’ doen. Maak je bijvoorbeeld een foto van je koorleden, zet ze dan op de foto tijdens een concert.
 • Maak een foto interessant door hem vanuit een onverwachte hoek te nemen of door hem van veraf of juist dichtbij te nemen.
 • Zorg voor voldoende licht, maar niet te veel. Een overbelichtte foto is niet bruikbaar.
 • Neem veel verschillende foto’s, zodat je achteraf de beste kan kiezen.

Plaatsing onder voorbehoud

De redactie kan ten alle tijden en zonder opgaaf van reden besluiten een bijdrage voor een rubriek of bericht voor op de website niet te plaatsen of pas enige tijd later te plaatsen. Dit kan onder andere zijn door plaatsgebrek, het niet passen binnen een rubriek, of een verstreken deadline. Ook wanneer je bijdrage niet past bij de doelstellingen van Optimaal Lokaal Media wordt deze niet geplaatst. Je ontvangt geen bericht van het wel of niet plaatsen van je artikel.

Reacties

We zijn super blij met je reactie onder onze artikelen of social media posts!

Het kan gebeuren dat je vanuit emotie een reactie schrijft die niet constructief is. We vragen je daarom, om je reactie te controleren op de volgende punten:

 • Je reactie is beleefd.
 • Je reactie sluit niemand uit.
 • Je reactie is oordeel vrij.
 • Je blijft bij de feiten.

De moderator van Optimaal Lokaal Media kan reacties die hier niet aan voldoen verwijderen.