Iedereen welkom bij Ursem Optiek

Wormer, vrijdag 22 april. Een klein feestje bij Ursem Optiek. Namens het bestuur van het ‘Platform voor mensen met een beperking’ werd door de secretaris een certificaat uitgereikt en een sticker met “JA, hier zijn wij welkom op het raam bij de ingang bevestigd, wat zoveel betekent als dat Ursem Optiek voldoet aan criteria die een winkel geschikt maakt voor mensen met een beperking, vooral zij die in een scootmobiel of rolstoel zitten.

Opnieuw een winkel in Wormer die gecertificeerd is. Daarmee loopt de gemeente Wormerland in de Zaanstreek voorop, wat betreft het voor mensen met een beperking mogelijk maken dat zij niet in een isolement komen, maar volop kunnen deelnemen aan in de samenleving.

Het Platform streeft voor de gemeente aan een optimale toegankelijkheid van openbare ruimtes, winkels, voetpaden en andere voorzieningen. Speciaal voor ouderen en mensen met een beperking, bijvoorbeeld minder mobiel door een handicap. Bij voorkeur geen belemmeringen voor deze mensen om net als ieder ander de boodschappen te kunnen doen of in het geval van vandaag een nieuwe bril te passen.

De Platform houdt regelmatig controle op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare ruimten, wegen en voetpaden en andere voorzieningen in de gemeente Wormerland. Zodra er onregelmatigheden worden geconstateerd, of bij het Platform worden gemeld, treden zij met de desbetreffende instantie / ondernemer(s) in contact om een oplossing te zoeken. Die contacten verlopen soepel en er is veel aandacht voor wat het Platform naar voren brengt.

Nu was Ursem Optiek al geschikt voor mensen met een beperking, maar voorafgaande aan de certificering moest nog een keuring plaatsvinden. Die was positief, vandaar het bescheiden feestje. Maar kan de medemens door haar / zijn beperking toch niet komen, dan komt Ursem Optiek gewoon aan huis, met een collectie brillen.

Klaas Lelie

Deel dit verhaal met je vrienden

Terug

Heb je dit ook gezien?