De mens centraal: Samen leven

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen, kunnen blijven meedoen in de maatschappij en zelf de regie houden over hun leven. Ook als ze een (tijdelijke) beperking hebben. Soms is daar hulp van professionele mensen of middelen voor nodig. We praten je in ‘Samen leven’ bij over onderwerpen die bij de Wmo horen. Deze keer: gebruikelijke hulp.

De vrouw van de heer M. uit Oostknollendam heeft last van geheugenproblemen. Hij heeft een Wmo-melding gedaan bij de gemeente waarin hij vraagt om een persoonsgebonden budget (Pgb) voor de ondersteuning die hij zijn vrouw biedt. Tijdens het keukentafelgesprek met de Wmo-consulent vertelt hij dat zij samen een weekplanning maken. Ook hangt hij dagelijks briefjes op met taken die zijn vrouw die dag moet doen. Gedurende de dag belt hij haar regelmatig op om te checken of zij een taak heeft gedaan. Of om haar ergens aan te herinneren. Sommige dagen onthoudt ze het dan. Maar soms vergeet ze het weer en moet meneer iets meerdere keren herhalen.

Conclusie na het keukentafelgesprek

•        De gemeente geeft de heer M. geen persoonsgebonden budget. Volgens de Wmo 2015 is er sprake van gebruikelijke hulp.
•        Gebruikelijke hulp houdt in dat van huisgenoten wordt verwacht dat zij andere huisgenoten, daar waar mogelijk, helpen. Het gaat om niet specialistische hulp die huisgenoten kunnen bieden omdat zij samen in één huis wonen. Voorwaarde is wel dat de huisgenoten niet overbelast zijn en geen medische beperkingen hebben.
•        Maatwerkvoorzieningen via de gemeente zijn pas mogelijk op het moment dat de huisgenoten geen gebruikelijke hulp kunnen bieden.

WMO-consulent bereiken

De Wmo-consulenten zijn iedere werkdag van 08.30-11.30 uur bereikbaar via: 075-651 2100 (optie 1 in het keuzemenu). Mailen kan ook: antwoord@over-gemeenten.nl. Geef bij het onderwerp aan: Wmo-vraag. In de mail vermeld je voor welk probleem je een oplossing zoekt.

De heer M. is een fictief persoon.

Deel dit verhaal met je vrienden

Terug

Heb je dit ook gezien?