Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aanbieder

Wij willen graag de belangrijke afspraken vastleggen in begrijpelijke taal. Heb je vragen? Stel ze gerust!

 1. Definities
  1. Aktief: Een on en offline magazine voor bedrijven, organisaties en verenigingen die lokaal willen verkopen in Wormerland en/of de bekendheid willen vergroten
  2. Aanbieder: Een organisatie die gebruik maakt van één (of meer) van de gratis en/of betaalde diensten van Aktief
  3. Diensten: Het plaatsen van een organisatieprofiel, event, vacature, nieuwsitem, artikel of advertentie op de website, het magazine, in de nieuwsbrief en/of op de social media kanalen van Aktief
 2. Aktief
  1. Wij verzorgen de uitvoering en digitale ondersteuning van Aktief
  2. Wij hebben een helpdesk waar iedereen met vragen en/of opmerkingen terecht kan. E-mail ons via info@AktiefWormerland.nl.
  3. Wij proberen e-mails binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
  4. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00 uur.
  5. Wij voelen ons vrij om op basis van de drukte de openingstijden van de helpdesk aan te passen.
 3. Voorwaarden
  1. Een organisatie kan zich aanmelden als het is gevestigd in de gemeente Wormerland.
  2. De organisatie moet producten/ diensten kunnen aanbieden die aansluiten bij het doel van Aktief. De redactie van Aktief beoordeelt dit.
 4. Afnemen betaalde diensten
  1. Wanneer je een betaalde dienst aanvraagt, vragen wij soms om de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, het bankrekeningnummer en het KvK-nummer van je organisatie. Je vult het formulier naar waarheid in.
  2. Gebruik maken van de diensten van Aktief mag alleen worden gedaan door iemand die beslissingsbevoegd is en die akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  3. Na het aanvragen van een betaalde dienst ontvang je van ons een e-mail met daarin een bevestiging dat wij je aanvraag hebben ontvangen.
  4. Wij beoordelen alle aanvragen van aanbieders binnen 2 werkdagen. Wij controleren of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden.
  5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd invoeren van informatie.
  6. Wanneer je een organisatieprofiel aanmaakt, plaatsen wij de naam van de organisatie openbaar op de website. De volgende gegevens worden ook getoond als je deze hebt ingevuld: foto/logo, adres, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, websiteadres, omschrijving, social media kanalen en openingstijden.
  7. Ook bij het insturen van vacatures en evenementen en plaatsen wij de organisatienaam en contactgegevens op de website.
 5. Deelname
  1. Een  bedrijfs-, organisatie- of verenigingsprofiel aanmaken, een event of niet-commercieel persbericht insturen is gratis. (plaatsing in print niet gegarandeerd.)
  2. Kijk voor adverteren en het insturen van redactionele items op onze actuele tarievenlijst.
  3. Wanneer je als aanbieder gebruik maakt van gratis diensten kun je je deelname eenzijdig stoppen.
  4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd invoeren van informatie.

        Door aanbieder ingestuurde teksten en foto’s  

  1. Aktief kan ten alle tijden en zonder opgaaf van reden besluiten een bijdrage niet te plaatsen of pas enige tijd later te plaatsen.
  2. We vragen je teksten goed na te lopen, zodat de spelling en grammatica correct zijn.
  3. Aktief behoudt zich het recht voor om je teksten aan te passen of in te korten.

  De aanbieder regelt zelf toestemming voor het gebruik van iemands teksten, foto’s, naam, afbeelding, eigendomsrecht en verhaal. Als je een bijdrage instuurt dan gaan wij ervan uit dat dit in orde is.

        Reacties

  1. Wanneer je een reactie plaatst onder onze artikelen of social media posts moet deze voldoen aan de volgende punten:

  – Je reactie is beleefd.
  – Je reactie sluit niemand uit.
  – Je reactie is oordeel vrij.
  – Je blijft bij de feiten.

  1. De moderator van Aktief kan reacties die hier niet aan voldoen verwijderen.
 6. Misbruik
  1. Als je signalen ontvangt van mogelijk misbruik dan moet je dit melden via info@aktiefwormerland.nl.
  2. Als makers willen wij niemands auteursrecht of portretrecht schenden. Staat er toch iets op onze media dat van jou is, neem dan contact op zodat we het kunnen verwijderen of je de credits geven die je verdient.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Als je vindt dat wij ergens in tekortkomen dan horen wij dat graag. Informeer ons zo snel mogelijk via e-mail (info@aktiefwormerland.nl) of per post (p/a Eendrachtstraat 3H, 1531 DT Wormer) over deze tekortkoming. Beschrijf hierin duidelijk wat er aan de hand is en geef ons een redelijke tijd om dit te herstellen.
  2. Wij zijn, tegenover aanbieders, alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis van onze kant.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade, zoals verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst en andere indirecte schade.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat aanbieders onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt.
  5. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten van derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
  6. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag of een onderdeel daarvan. Als er sprake is van verzekerde schade, dan zijn wij aansprakelijk tot de hoogte van het door de verzekering uitgekeerde bedrag.
 8. Conflictsituaties
  1. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een dienst, activiteit, lidmaatschap of abonnement.
  2. Team Klijnsma treedt op als bemiddelaar in conflictsituaties.
 9. Klachten
  1. Als je ontevreden bent over Aktief kan je een klacht indienen. Wij nemen klachten serieus en behandelen klachten zorgvuldig.
  2. Je kan een klacht indienen door contact op te nemen met onze helpdesk via info@aktiefwormerland.nl
 10. Privacy
  1. Wij behandelen persoonsgegevens overeenkomstig met de AVG. Dit leggen wij uit in ons privacybeleid.
  2. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
  3. Wij verwachten dat aanbieders zich ook aan de verplichtingen uit de AVG en de toepasselijke wet- en regelgeving houden.
 11. Geldigheid
  1. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het lezen en naleven van deze algemene voorwaarden.
  2. Op alle producten, diensten en activiteiten gelden de (garantie)voorwaarden van de aanbieder.
  3. Met het aanbieden van producten, dan wel diensten abonnementen neemt de aanbieder de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.